Informatieverstrekking

Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten verstrekt wordt vooraf of tijdens de cursus of sessies en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door  Estrella, haar medewerkers en de docenten vertrouwelijk behandeld.

Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming maak ik je erop attent dat de door jou verstrekte gegevens zoals naam, adresgegevens en andere persoonlijke details onder strikte geheimhouding worden opgenomen in mijn (klanten)administratie. Je adresgegevens worden alleen gebruikt om je te kunnen voorzien van de diensten die je bij ons afneemt en/of  je te blijven informeren over de opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Estrella verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien je bezwaar hebt tegen dit gebruik van je gegevens, dan kan je dit schriftelijk aan me laten weten via moniqueneefjes@hotmail.com. Hieronder vind je meer informatie over ons privacybeleid:

PRIVACYBELEID

Estrella, gevestigd aan Lageweg 8 in Blankenham, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Monique Neefjes is de Functionaris Gegevensbescherming van Estrella. Zij is te bereiken via moniqueneefjes@hotmail.com.

Estrella verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via moniqueneefjes@hotmail.ocom, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren en jouw rechten hierbij

Wij bewaren persoonsgegevens volgens de belastingwetgeving. Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar. Als je jouw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten. We zullen je tijdig laten weten of wij aan jouw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers: wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host jouw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant/boekhouder: de gegevens die op jouw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseurs: bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties: als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Jouw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Estrella gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de link in de Estrella nieuwsbrief.  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar moniqueneefjes@hotmail.com..

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Estrella neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via moniqueneefjes@hotmail.com.

Estrella bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring opgesteld op 22 mei 2018. We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij jou daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zullen wij jou de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

 

© 2017 - 2024 Estrella | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel